زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک بندر 761 (بندرعباس)

زمین جزیره هرمز بلوار خ...

نوساز -قیمت متر مربع 500تومان

250ميليون
مجید رستمی 09361650354

12/11/1397جزئیات

زمین بندرعباس سه راه جه...

نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

500ميليون
حبیب افشاری09130132775

05/09/1397جزئیات

زمین بندرعباس سه راه جه...

و نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

500ميليون
حبیب افشاری09130132775

05/09/1397جزئیات