زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک بندر 761 (بندرعباس)

زمین بندرعباس کوی خلیج ...

نوساز

2ميليارد
املاک بندر76109397610118

21/05/1396جزئیات

زمین قشم بازار قدیم

نما -1-قیمت متر مربع 3ميليون

عباسی۰۹۱۷۷۶۳۲۲۷۶

23/04/1395جزئیات

زمین بندرعباس چهارراه خ...

نما -1جنوبی-قیمت متر مربع 2.8ميليون

1.412ميليارد
ابراهیم زرگری مرندی09125123527

18/04/1395جزئیات

زمین میناب روستای پازیا...

-نما -1

1.7ميليارد
بابک مهرابی09353300585

13/02/1395جزئیات