زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک بندر 761 (بندرعباس)

زمین جزیره هرمز بلوار خ...

نوساز -قیمت متر مربع 500تومان

250ميليون
مجید رستمی 09361650354

12/11/1397جزئیات

زمین بندرعباس سه راه جه...

نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

500ميليون
حبیب افشاری09130132775

05/09/1397جزئیات

زمین بندرعباس سه راه جه...

و نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

500ميليون
حبیب افشاری09130132775

05/09/1397جزئیات

زمین بندرعباس الهیه جنو...

شمالی

گلزاری09383783838

06/12/1396جزئیات

زمین بندرعباس الهیه جنو...

شمالی

گلزاری09383783838

06/12/1396جزئیات

زمین بندرعباس الهیه جنو...

شمالی

گلزاری09383783838

06/12/1396جزئیات

زمین بندرعباس نایبند شم...

نوبی- نوساز

بشارت پور۰۹۳۶۳۶۶۴۱۰۷

25/11/1396جزئیات

زمین حاجی‌آباد بلوار شه...

ربی- نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

200ميليون
خضری09124774299

22/09/1396جزئیات

زمین بندرعباس شهرک دری

مالی- نوساز

330ميليون
جعفری09177612421

16/08/1396جزئیات

زمین بندرعباس سرخون

نوساز

علیرضا بشکال۰۹۳۸۱۳۳۱۱۰۱

26/07/1396جزئیات

زمین بندرعباس سرخون

نوساز

علیرضا بشکال۰۹۳۸۱۳۳۱۱۰۱

26/07/1396جزئیات

زمین بندرعباس سرخون

نوساز

علیرضا بشکال۰۹۳۸۱۳۳۱۱۰۱

26/07/1396جزئیات

زمین بندرعباس سرخون

نوساز

علیرضا بشکال۰۹۳۸۱۳۳۱۱۰۱

26/07/1396جزئیات

زمین بندرعباس منطقه دو

دو نبش جنوبی

آقای زردشتی۰۹۳۶۰۱۷۵۶۸۳

18/07/1396جزئیات

زمین بندرعباس منطقه دو

دو نبش جنوبی

آقای زردشتی۰۹۳۶۰۱۷۵۶۸۳

16/07/1396جزئیات

زمین ایسین قلعه

سيستم نقشه دوطبقهشمالی- نوساز

32ميليون
افشار09170075535

20/06/1396جزئیات

زمین بندرعباس باباغلام ...

ربی- نوساز -قیمت متر مربع 110تومان

3.3ميليون
داودی 09177602520

02/05/1396جزئیات

زمین بندرعباس ورودی شهر...

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 800تومان

160ميليون
X۰۹۱۷۱۶۱۶۹۹۴

28/01/1396جزئیات

زمین بندرعباس بلوار ساح...

مالی- نوساز

327.75ميليون
جعفری09177612421

19/12/1395جزئیات

زمین بندرعباس ابشورک

نوبی- نوساز

یوسفی09171588433

01/08/1395جزئیات

زمین بندرعباس کوی خلیج ...

نوساز

2ميليارد
املاک بندر76109397610118

21/05/1396جزئیات

زمین قشم بازار قدیم

نما -1-قیمت متر مربع 3ميليون

عباسی۰۹۱۷۷۶۳۲۲۷۶

23/04/1395جزئیات

زمین بندرعباس چهارراه خ...

نما -1جنوبی-قیمت متر مربع 2.8ميليون

1.412ميليارد
ابراهیم زرگری مرندی09125123527

18/04/1395جزئیات

زمین میناب روستای پازیا...

-نما -1

1.7ميليارد
بابک مهرابی09353300585

13/02/1395جزئیات