خیابان بهادر جنوبی پیاده‌راه می‌شود


در ادامه اجراي سياست‌هاي ترافيكي شهر، خيابان بهادر جنوبي نيز مانند خيابان حافظ به پياده‌رو تبديل مي‌شود