جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


واحد اجاره بر خ اصلی 20-500 و 10 م با 700 موجود است.املاک بندر 09176165771 کد: 12
اجاره دوبلکس در بهترین نقطه شهر خ دانشگاه جهت امور تجاری اداری آموزشی پزشکی 09176165771 کد: 207

آدرس املاک بندر روی نقشه گوگل
گلشهر 40 متر بعد از خروجی پمپ بنزین بلال،بین دو ساختمان آجری


شماره حساب مدیریتجدیدترین ملکهای ثبت شده


ویلا بندرعباس گلشهر30م رهن 5م اجاره
-زيربنا 220متر
املاک بندر76109905841105
06/06/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...217ميليون
-زيربنا 121متر
املاک بندر76109905841105
23/05/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...297ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک بندر76109905841105
23/05/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...80ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
املاک بندر76109905841105
16/05/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...115ميليون
-زيربنا 64متر
املاک بندر76109905841105
02/05/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
27/04/1395جزئیات


سوئیت بندرعباس گلشهر125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 52متر
املاک بندر76109905841105
01/04/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...438ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 68متر
املاک بندر76109905841105
01/04/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...55ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک بندر76109905841105
19/03/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس شهرک...700ت اجاره
-طبقه اول
املاک بندر76109905841105
19/03/1395جزئیات


سوئیت بندرعباس گلشهر6م رهن 250ت اجاره
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس جهانبا...360ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 150متر
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر ...396ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 180متر
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...24م رهن
-طبقه سوم
املاک بندر76109905841105
11/03/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس مرکز ...190ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 900متر
املاک بندر76109905841105
15/02/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر365ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 188متر
املاک بندر76109905841105
07/02/1395جزئیات


ساختمان بهشهر گلوگاه1.5ميليارد
املاک بندر76109905841105
07/02/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...215ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 124متر
املاک بندر76109905841105
07/02/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...208ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76109905841105
01/02/1395جزئیات


ساختمان بندرعباس گلشهر240ميليون
-طبقه سوم
املاک بندر76109905841105
31/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...55م رهن 1ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک بندر76109905841105
25/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...162ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
25/01/1395جزئیات
ویلا بندرعباس گلشهر720ميليون
املاک بندر76109905841105
25/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...
-طبقه سوم-زيربنا 114متر
املاک بندر76109905841105
22/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک بندر76109905841105
22/01/1395جزئیات


مغازه بندرعباس مرکز شهر...120ميليون
-زيربنا 10متر
املاک بندر76109905841105
22/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...240ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 125متر
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...160ميليون
-طبقه سوم
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...130ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...35ميليون
-طبقه چهار
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات
آپارتمان بندرعباس خواجه...240ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 125متر
املاک بندر76109905841105
17/01/1395جزئیات
آپارتمان بندرعباس آزادگ...15م رهن 400ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 60متر
املاک بندر76109905841105
22/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...30م رهن 200ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 89متر
املاک بندر76109905841105
21/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...30م رهن 1.3ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک بندر76109905841105
19/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...95ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 56متر
املاک بندر76109905841105
18/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس بلوار...600ميليون
-زيربنا 120متر
املاک بندر76109905841105
15/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس مرکز ...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
املاک بندر76109905841105
12/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس پیامب...8م رهن 550.6ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 75متر
املاک بندر76109905841105
10/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس گلشهر...480ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 180متر
املاک بندر76109905841105
08/12/1394جزئیات


مغازه بندرعباس گلشهر360ميليون
-زيربنا 60متر
املاک بندر76109905841105
08/12/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس پیامب...118ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک بندر76109905841105
06/12/1394جزئیات


ویلایی بندرعباس مرکز شه...750ميليون
املاک بندر76109905841105
06/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...294ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 128متر
املاک بندر76109905841105
05/12/1394جزئیات


ویلا بندرعباس گلشهر550ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک بندر76109905841105
04/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...175ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 95متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس مرکز ...
-طبقه پنجم-زيربنا 170متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...38م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 81متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس چهار ...200ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 105متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس گلشهر...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
املاک بندر76109905841105
02/12/1394جزئیات


ویلا بندرعباس گلشهر1ميليارد
-زيربنا 290متر
املاک بندر76109905841105
28/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس پیامب...65ميليون
-طبقه اول-زيربنا 78متر
املاک بندر76109905841105
26/11/1394جزئیات


آپارتمان بندرعباس آزادگ...250ميليون
-طبقه اول
املاک بندر76109905841105
22/11/1394جزئیات


ویلایی بندرعباس مرکز شه...380ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
املاک بندر76109905841105
22/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر25ميليون
املاک بندر76109905841105
17/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس حومه شهر295ميليون
املاک بندر76109905841105
14/11/1394جزئیات


زمین بندرعباس امیرآباد،...315ميليون
املاک بندر76109905841105
14/11/1394جزئیات
آپارتمان بندرعباس گلشهر...150ميليون
-زيربنا 50متر
املاک بندر76109905841105
10/11/1394جزئیات